Trình tạo chữ ký

Chính Sách Bảo Mật

Giới thiệu

Chào mừng đến với trang web Chữ ký trực tuyến. Chúng tôi coi trọng quyền riêng tư của bạn và nỗ lực bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Chính sách bảo mật này giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ và bảo vệ thông tin của bạn.

Thu thập thông tin

Thông tin cá nhân. 

Chúng tôi không thu thập thông tin cá nhân từ khách truy cập trang web của chúng tôi. Trang web của chúng tôi không yêu cầu đăng ký hoặc cung cấp thông tin cá nhân, trừ khi Tên, Họ và Tên đệm, được yêu cầu bởi công cụ tạo chữ ký trực tuyến của chúng tôi. 

Thông tin tự động thu thập. 

Khi sử dụng trang web, có thể tự động thu thập một số dữ liệu, bao gồm địa chỉ IP, loại trình duyệt, thông tin về thiết bị của bạn và hoạt động trên trang web. Những dữ liệu này được sử dụng để phân tích xu hướng, cải thiện trang web và thu thập thông tin dân số.

Cookie và công cụ phân tích

Chúng tôi sử dụng cookie và công cụ phân tích như Google Analytics để thu thập thông tin về khách truy cập trang web của chúng tôi. Cookie giúp chúng tôi cải thiện chức năng của trang web và cung cấp trải nghiệm cá nhân hơn. Bạn có thể từ chối sử dụng cookie bằng cách thay đổi cài đặt trình duyệt của bạn.

Dịch vụ quảng cáo

Chúng tôi có thể sử dụng dịch vụ quảng cáo như Google AdSense để hiển thị quảng cáo trên trang web của chúng tôi. Các dịch vụ này có thể sử dụng cookie và các công nghệ tương tự để hiển thị quảng cáo liên quan. Vui lòng đọc chính sách bảo mật của các dịch vụ quảng cáo tương ứng để biết thêm thông tin và khả năng từ chối quảng cáo.

Tiết lộ thông tin cho bên thứ ba

Chúng tôi không tiết lộ thông tin của bạn cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý của bạn, trừ trường hợp có quy định pháp luật.

Bảo mật dữ liệu

Chúng tôi áp dụng các biện pháp bảo mật để bảo vệ dữ liệu của bạn khỏi truy cập, thay đổi, tiết lộ hoặc phá hủy trái phép. Tuy nhiên, vui lòng lưu ý rằng không có phương thức truyền tải hoặc lưu trữ dữ liệu nào trên Internet là hoàn toàn an toàn và chúng tôi không thể đảm bảo an toàn tuyệt đối cho dữ liệu của bạn.

Liên kết đến trang web của bên thứ ba

Trang web của chúng tôi có thể chứa liên kết đến các trang web của bên thứ ba. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc chính sách bảo mật của những trang web đó. Đề nghị đọc chính sách bảo mật của từng trang web của bên thứ ba mà bạn truy cập.

Thay đổi trong Chính sách bảo mật

Chúng tôi có quyền thay đổi Chính sách bảo mật của chúng tôi. Mọi thay đổi sẽ được đăng trên trang này kèm theo ngày có hiệu lực. Đề nghị kiểm tra trang này thường xuyên để cập nhật thông tin mới.

Thông tin liên hệ

Nếu bạn có câu hỏi, ý kiến hoặc yêu cầu liên quan đến Chính sách bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ suport - OnlineSignature.net. 

Chính sách này được tạo ra với sự trợ giúp của ChatGPT